INTER-TEAM Sp. z o.o.

NIP: 524-03-01-927
Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000139224
Wysokość kapitału zakładowego 21 825 000 zł

Centrala

ul. Daniszewska 4
03-230 Warszawa

Sekretariat Centrala

tel. +48 22 29 02 227

Dział Sprzedaży

e-mail: sales

Magazyn Centralny

Natolin, ul. Logistyczna 15
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. +48 22 755 97 11
fax. +48 22 734 10 11

Polityka prywatności