INTER-TEAM Sp. z o.o.

NIP: 524-03-01-927
Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000139224
Wysokość kapitału zakładowego 21 825 000 zł

Headquarters

ul. Daniszewska 4
03-230 Warszawa
Poland

Office

tel. +48 22 29 02 227

Sales Department

e-mail: sales

Central Warehouse

Natolin, Logistyczna Street 15
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. +48 22 755 97 11
fax. +48 22 734 10 11