INTER-TEAM Sp. z o.o.

NIP: 524-03-01-927
Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000139224
Wysokość kapitału zakładowego 21 825 000 zł

Centro

ul. Daniszewska 4
03-230 Warszawa
Poland

Sekretariado

tel. +48 22 29 02 227

Departamento de ventas

e-mail: sales

Almacén central

Natolin, Logistyczna 15
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. +48 22 / 755 97 11
fax. +48 22 / 734 10 11