Filtry

Komplexní nabídka filtrů Kraft Automotive zahrnuje filtry olejů, vzduchu, paliva a kabinové. Z hlediska výrobního postupu filtrů je nejdůležitější technologie jejich výroby a použité filtrační médium. V rámci výrobního postupu podléhají filtry nabízené pod značkou Kraft Automotive důsledným kontrolám kvality, zaměřujícím se především na efektivitu filtrace, trvanlivost a těsnost. Díky tomu jsou tyto filtry co do kvality srovnatelné s výrobky firem dodávajících tento sortiment továrním zařízením. V současné době čítá nabídka filtrů Kraft Automotive několik set odkazů a je samozřejmě stále systematicky rozvíjena. Za cíl si do blízké budoucnosti klade pokrytí takřka celého evropského vozidlového parku.