Nápajecí soustava

V moderních vozidlech je napájecí soustava stále rozvíjena, což samozřejmě předpokládá, že tato sortimentová skupina bude soustavně rozšiřována a rozhodně ji nelze při vytváření komplexní nabídky opomenout. V současné době zahrnuje nabídka dílů napájecí soustavy značky Kraft Automotive přes 100 produktů, mezi něž mimo jiné patří mechanická a elektrická palivová čerpadla (s krytem nebo bez), váhy vzduchu, vložky vah vzduchu, regulátory palivového tlaku a ventily EGR. Výkonnost a spolehlivost součástí této skupiny výrobků bezpochyby značně ovlivňuje výkonnost a spolehlivost celého vozidla, proto je významnou zárukou jejich kvality skutečnost, že pocházejí od nejlepších evropských a asijských dodavatelů, kteří jsou osvědčenými garanty dobrých technických parametrů a vysoké úrovně výrobků pro napájecí soustavu.