Systém řízení

Mezi součásti systému řízení v sortimentu Kraft Automotive patří též tyče, čepy tyčí řízení a čerpadla posilování sytému řízení.

Nabídka tyčí a čepů řízení Kraft Automotive zahrnuje skoro tisíc položek a je prakticky schopna pokrýt potřeby většiny vozidel, která se nyní pohybují na evropských silnicích. Nabídka součástí systému řízení je založena výhradně na ověřených dodavatelích, zásobujících trh „original equipment“ i trh sekundární, protože pouze jejich nejvyšší kvalita a spolehlivost může zaručit bezpečnost jejich použití. Tady si nemůžeme dovolit spoření a kompromisy!

Také čerpadla posilování systému řízení jsou vyráběna technologií určenou k produkci součástí pro první montáž. To zaručuje vysokou kvalitu a výkonnost výrobků a jejich uživatelům nejvyšší úroveň bezpečnosti a pohodlí řízení. Prodloužené období bezproblémového používání těchto výrobků, ve srovnání s podobnými značkami, je podpořeno přísnou výstupní kontrolou jejich kvality. Současná nabídka čerpadel posilování je striktně zvolenou skupinou výrobků pro nejznámější auta evropských značek.

Do budoucna bude nabídka dílů Kraft Automotive pro systém řízení obohacována o další skupiny výrobků.